ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
  254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 • 1702010692-.png

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

 • สีขาว ทันสมัย ชมรมจิตอาสา สิ่งแวดล้อม กระดาษ A4.png

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 • 1701830524-.png

  5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

 • วัน จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. 66.png

  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566

 • สีน้ำเงิน โมเดิร์น ประเพณีลอยกระทง (1).png

  ประชาสัมพันธ์

 • 1700211779-1.png

  กิจกรรม วันส้วมโลก

 • 1700126525-.png

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • 1699243044-.png

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้เปิดให้บริการผ่านระบบ E-Service

 • 132970.jpg

  ประชาสัมพันธ์

 • 60856.jpg

  ประกาศ รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร