• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
  254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเ.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • 3374.jpg

  ประชาสัมพันธ์

 • 1656919909-2284.jpg

  หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

 • 3 เก็บ.jpg

  วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 (ASEAN Dengue Day)

 • 35834.jpg

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

 • 619489.jpg

  โครงการชาวตำบลหนองฮี รวมพลังสร้างสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ประจำปี 2564

 • 258097.jpg

  รายงานการตรวจสภาพตลาดสดชุมชนหนองฮี

 • 258093.jpg

  แผนผังตลาดสดชุมชนหนองฮี

 • 95403.jpg

  กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองฮี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก

 • 71008.jpg

  กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่ตำบลหนองฮี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร