• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นคนพิการ คือนายวัฒนามีมวน โดยการได้รับเงินสนับสนุนจาก พมจ.นครพนม เป็นเงิน 20,000 บาท