• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ลงพื้นที่ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบแกนนำในการจัดการขยะต้นทาง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้ลงพื้นโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลกนองฮี และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน นำทีมโดยมีนายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบแกนนำในการจัดการขยะต้นทาง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน ในตำบลหนองฮี..ค่ะ