• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

อัลบัมทั้งหมด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ลงพื้นที่ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบแกนนำในการจัดการขยะต้นทาง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติก 21-23 มิถุนายน2564

โครงการ ปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

ปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

กิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลโครงสร้างไม้ไผ่

กิจกรรม "น่าบ้าน น่ามอง"

กิจกรรม "โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2563

ทำความสะอาด ศพด. ต้านโควิด-19

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2562

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Brain - Base Learning (BBL)

การฝึกอบรมโครงการไฟป่าและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชน

ต้อนรับคณะ พมจ.นครพนมคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

ต้อนรับคณะท่านผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สร้างพลังความดีรวมใจล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (15 มิุ.ย.61)

กิจกรรม Big cleaning day

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ 5 ธันวา

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อของตำบลหนองฮี

กิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาฯ

รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

งานประกวดขับร้องสรภัญญะ

แห่เทียนเข้าพรรษาตำบลหนองฮี ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง