• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

อัลบัมทั้งหมด

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติก 21-23 มิถุนายน2564

โครงการ ปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

ปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

กิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลโครงสร้างไม้ไผ่

กิจกรรม "น่าบ้าน น่ามอง"

กิจกรรม "โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2563

ทำความสะอาด ศพด. ต้านโควิด-19

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2562

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Brain - Base Learning (BBL)

การฝึกอบรมโครงการไฟป่าและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชน

ต้อนรับคณะ พมจ.นครพนมคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

ต้อนรับคณะท่านผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สร้างพลังความดีรวมใจล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (15 มิุ.ย.61)

กิจกรรม Big cleaning day

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ 5 ธันวา

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อของตำบลหนองฮี

กิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาฯ

รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

งานประกวดขับร้องสรภัญญะ

แห่เทียนเข้าพรรษาตำบลหนองฮี ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง