• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

วิสัยทัศน์/คำขวัญตำบลหนองฮี

วิสัยทัศน์

            " ตำบลน่าอยู่ คู่การพัฒนา พาชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงเศรษฐกิจพอเพียง"

 

คำขวัญตำบลหนองฮี