• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน