• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 ตำบลหนองฮี