• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองฮี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก

กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองฮี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก