• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โครงการชาวตำบลหนองฮี รวมพลังสร้างสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ประจำปี 2564

โครงการชาวตำบลหนองฮี รวมพลังสร้าสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ประจำปี 2564 โดยชมรมทูบันัมเบอร์วันตำบลหนองฮี