ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้เปิดให้บริการผ่านระบบ E-Service

6 พ.ย 66 | รับชม : 20 ครั้ง