• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
โทรศัพท์ 0-4219-0138
ดาวโหลดเอกสารได้ที่

แบบ ดร 01 http://nonghee.go.th/client-upload/nonghee/download/%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.01.pdf


แบบ ดร 02 http://nonghee.go.th/client-upload/nonghee/download/%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.02.pdf