• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.)ศพด.3 (แบบตกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์