ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โครงการ ปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี นำโดย นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองฮี หมู่ ๒ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ????????คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพชีวิต ????????