-
 • 9.png

  กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 1718246716-3.png

  รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3)

 • 1718246644-2.png

  รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

 • 1718246469-1.png

  รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1)

 • S__12156990_0.jpg

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี (ด้านอาหาร)

 • S__12156989_0.jpg

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี (ด้านความเชื่อ)

 • S__12156987_0.jpg

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี

 • 1716955707-.png

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • 28 พ.ค. 67 อบต.หนองฮี.png

  กิจกรรมเคารพธงชาติ วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567

 • และ สีเหลือง สนุกสนาน สดใส น่ารัก เรียนพิเศษ ซัมเมอร์ โรงเรียน โปสเตอร์.png

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร