• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

กิจกรรม โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ .... เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประชาชน นักกีฬา เข้าร่วมงานขบวนพาเหรต ของทีมนักกีฬา จากหมู่บ้านต่างๆ พร้อมการเต้นแอโบิค จาก ๑๒ หมู่บ้าน โดยมี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส.นครพนม เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ..ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี..ขอขอบพระคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ทุกหมู่ พี่น้องประชาชนทุกท่าน..และผู้สนับสนุนทุกท่าน...ที่ให้การสนับสนุนงานกีฬาในครั้งนี้