• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 (โดยวิธีคัดเลือก)