-

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองฮี

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองฮี จำนวน 40 ราย โดยรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา ที่นำมามอบให้เทศบาลอำเภอปลาปาก เพื่อให้ถึงมือกลุ่มเป้าหมายตามเจตนาของผู้บริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอปลาปาก นายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี นายอวยชัย แสงชา ส.อบจ.อำเภอปลาปาก เขต 1 นางจินตนา วาชัยยุง ส.อบจ.อำเภอปลาปาก เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ตำบลหนองฮี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีร่วมให้การต้อนรับค่ะ