-

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

Kick Off กิจกรรม 5 ส

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Kick Off โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ผ่านระบบ zoom วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ชั้น 2 ขององค์การบิหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส ในวันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 2567 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดมูลสารกิจ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

บรรยากาศสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก 14 เมษายน 2567

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2567

MOI Waste Bank Week ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลหนองฮี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567

ประชาคมและรับสมัครสมาชิกโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี (กองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลหนองฮี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บรรยากาศประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 30 มกราคม 2567

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ประจำเดือนธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566

บรรยากาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมของดีปลาปาก และงานประเพณีกินต่อหัวเสือโลก

กิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองฮี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคคากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม 5 ส.

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

"ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบชูม (Zoom Meeting) "

เดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บรรยากาศรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

บรรยากาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

กิจกรรมดำนา ผู้ว่าคลายทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบาง

กิจกรรมจิตอาสาล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ร่วมรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ลงพื้นที่ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบแกนนำในการจัดการขยะต้นทาง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติก 21-23 มิถุนายน2564

โครงการ ปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

ปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

กิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งมอบถังขยะรีไซเคิลโครงสร้างไม้ไผ่

กิจกรรม "น่าบ้าน น่ามอง"

กิจกรรม "โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2563

ทำความสะอาด ศพด. ต้านโควิด-19

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2562

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Brain - Base Learning (BBL)

การฝึกอบรมโครงการไฟป่าและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชน

ต้อนรับคณะ พมจ.นครพนมคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

ต้อนรับคณะท่านผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สร้างพลังความดีรวมใจล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (15 มิุ.ย.61)

กิจกรรม Big cleaning day

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ 5 ธันวา

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อของตำบลหนองฮี

กิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาฯ

รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

งานประกวดขับร้องสรภัญญะ

แห่เทียนเข้าพรรษาตำบลหนองฮี ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง