-

ที่ตั้ง/แผนผัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โทรศัพท์ 042190136, 042190138 โทรสาร 042190136

ขอเส้นทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี


Click! 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

สำนักงานปลัด                  โทร : 042190136
กองคลัง                           โทร : 042190135
กองช่าง                           โทร : 042190137

กองการศึกษาฯ                 โทร : 042190136
กองสวัสดิการสังคม           โทร : 042190138
Fax./โทรสาร                    042190136 / 042190138
E-Mail : [email protected]


งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ :
042190136
อีเมล : [email protected]