-

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ทั่วไป 12 ก.ค. 67
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ทั่วไป 4 ก.ค. 67
3 26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 26 มิ.ย. 67
4 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 18 มิ.ย. 67
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี (ด้านความเชื่อ) ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองฮี (ด้านอาหาร) ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
8 รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1) ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
9 รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2) ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
10 รายงานการจัดทำฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) ทั่วไป 13 มิ.ย. 67
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 29 พ.ค. 67
12 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั่วไป 28 พ.ค. 67
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 24 พ.ค. 67
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ทั่วไป 14 พ.ค. 67
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 ทั่วไป 14 พ.ค. 67
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 7 พ.ค. 67
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ทั่วไป 7 พ.ค. 67
18 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 3 พ.ค. 67
19 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 24 เม.ย. 67
20 สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก พ.ศ. 2567 ทั่วไป 16 เม.ย. 67
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 เม.ย. 67
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายะเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 67
23 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2567 ทั่วไป 24 มี.ค. 67
24 MOI Waste Bank Week ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ทั่วไป 24 มี.ค. 67
25 งานนมัสการพระธาตุมหาชัย ทั่วไป 24 มี.ค. 67
26 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจติดตามงานในพื้นที่ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทั่วไป 18 มี.ค. 67
27 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการตวจเงินแผ่นดิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มี.ค. 67
28 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 27 ก.พ. 67
29 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 12 ก.พ. 67
30 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 5 ก.พ. 67
31 เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลหนองฮี ทั่วไป 29 ม.ค. 67
32 ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั่วไป 26 ม.ค. 67
33 บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 15 ม.ค. 67
34 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ทั่วไป 8 ม.ค. 67
35 กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ทั่วไป 25 ธ.ค. 66
36 ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป 21 ธ.ค. 66
37 โรคติดเชื้อ ไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ทั่วไป 21 ธ.ค. 66
38 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 18 ธ.ค. 66
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 66
40 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทั่วไป 7 ธ.ค. 66
41 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ทั่วไป 6 ธ.ค. 66
42 กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
43 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 27 พ.ย 66
44 กิจกรรม วันส้วมโลก ทั่วไป 17 พ.ย 66
45 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 16 พ.ย 66
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้เปิดให้บริการผ่านระบบ E-Service ทั่วไป 6 พ.ย 66
47 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 20 ต.ค. 66
48 ประกาศ รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ต.ค. 66
49 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 6 ต.ค. 66
50 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ทั่วไป 28 ก.ย. 66
51 ของดีอำเภอปลาปาก และงานประเพณีเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก วันที่ 22 กันยายน 2566 ทั่วไป 25 ก.ย. 66
52 บรรยากาศ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า (หลวงตาบุญชื่น) ทั่วไป 25 ก.ย. 66
53 ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป 14 ก.ย. 66
54 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 14 ก.ย. 66
55 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องธนบัตร ทั่วไป 13 ก.ย. 66
56 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 11 ก.ย. 66
57 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 8 ก.ย. 66
58 กิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 8 ก.ย. 66
59 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 29 ส.ค. 66
60 ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองฮี ทั่วไป 28 ส.ค. 66
61 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั่วไป 28 ส.ค. 66
62 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ทั่วไป 25 ส.ค. 66
63 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ทั่วไป 22 ส.ค. 66
64 โครงการวัยรุ่น วัยใส เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ทั่วไป 21 ส.ค. 66
65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วไป 18 ส.ค. 66
66 โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ทั่วไป 18 ส.ค. 66
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ทั่วไป 8 ส.ค. 66
68 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 3 ส.ค. 66
69 กิจกรรม 5 ส ทั่วไป 3 ส.ค. 66
70 โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั่วไป 27 ก.ค. 66
71 "ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบชูม (Zoom Meeting) " ทั่วไป 27 ก.ค. 66
72 กิจกรรมเดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 21 ก.ค. 66
73 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 19 ก.ค. 66
74 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 19 ก.ค. 66
75 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 19 ก.ค. 66
76 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 17 ก.ค. 66
77 รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ทั่วไป 13 ก.ค. 66
78 กิจกรรมดำนา ผู้ว่าคลายทุกข์ ทั่วไป 10 ก.ค. 66
79 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ทั่วไป 10 ก.ค. 66
80 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
81 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
82 สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองฮี ทั่วไป 23 มิ.ย. 66
83 ที่พัก ตำบลหนองฮี ทั่วไป 23 มิ.ย. 66
84 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านกุงโกน ถนนจรุกเตย นาขาม หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มิ.ย. 66
85 กิจกรรมปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 9 มิ.ย. 66
86 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
87 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ทั่วไป 29 พ.ค. 66
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ทั่วไป 25 พ.ค. 66
89 โครงการจิตอาสาช่างไฟฟ้าตำบลหนองฮี ทั่วไป 3 พ.ค. 66
90 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 24 เม.ย. 66
91 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 24 เม.ย. 66
92 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 ทั่วไป 21 เม.ย. 66
93 กิจกรรมจิตอาสา ล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 21 มี.ค. 66
94 กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 21 มี.ค. 66
95 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ทั่วไป 16 มี.ค. 66
96 ประชาสัมพันธ์...เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 มี.ค. 66
97 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ทั่วไป 1 มี.ค. 66
98 ประชาสัมพันธ์เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป 13 ก.พ. 66
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ทั่วไป 1 ก.พ. 66
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ม.ค. 66
101 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 3 ม.ค. 66
102 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 1 พ.ย 65
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ต.ค. 65
105 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 26 ต.ค. 65
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 19 ส.ค. 65
107 ประกาศการขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ทั่วไป 18 ส.ค. 65
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 ส.ค. 65
109 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 11 ก.ค. 65
110 หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ทั่วไป 4 ก.ค. 65
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
112 วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 (ASEAN Dengue Day) ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
113 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั่วไป 9 พ.ค. 65
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กทอ. 64-07-0270 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มี.ค. 65
115 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
116 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
117 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสรุปผลการประชุม งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ตอนที่ 3-5 ทั่วไป 7 มี.ค. 65
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 มี.ค. 65
119 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กทอ. 64-07-0207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 65
120 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 65
121 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาโครงการความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ ทั่วไป 18 ก.พ. 65
122 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 17 ก.พ. 65
123 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
124 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
125 ประชาสัมพันธ์ 6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (Vaccine Passport) ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
126 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 (โดยวิธีคัดเลือก) จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ธ.ค. 64
127 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
128 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองฮี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ทั่วไป 30 ก.ย. 64
129 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป 29 ก.ย. 64
130 โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 29 ก.ย. 64
131 โครงการอบรมภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 29 ก.ย. 64
132 กำนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 27 ก.ย. 64
133 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 ตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 64
134 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเเละผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2564 ทั่วไป 1 ก.ย. 64
135 แผนผังตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 31 ส.ค. 64
136 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 ทั่วไป 23 ส.ค. 64
137 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 23 ส.ค. 64
138 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม ทั่วไป 11 ส.ค. 64
139 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเเละผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2564 ทั่วไป 2 ส.ค. 64
140 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 21 ก.ค. 64
141 ประชาสัมพันธ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ทั่วไป 6 ก.ค. 64
142 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ทั่วไป 6 ก.ค. 64
143 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ - กู้ภัย) ทั่วไป 5 ก.ค. 64
144 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองฮี ทั่วไป 3 ก.ค. 64
145 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่ตำบลหนองฮี ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
146 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
147 กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและขับไล่แมลงพาหะนำโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลหนองฮี ตามโครงการชาวหนองฮีร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั่วไป 28 มิ.ย. 64
148 ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเพื่อนำมาแก้ไขงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
150 โครงการชาวตำบลหนองฮี รวมพลังสร้างสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ประจำปี 2564 ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
151 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
152 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกกคูณ ถึง บ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
153 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกกคูณ ถึง บ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
154 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป 18 พ.ค. 64
155 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ทั่วไป 7 พ.ค. 64
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกคูณถึงบ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 64
157 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถนน คสล.สายหนองกกคูณถึงบ้านนายอ หมู่ที่ 7) จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 64
158 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนเมษายน 2564 ทั่วไป 5 เม.ย. 64
159 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบัว-บ้านนาสะเดา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มี.ค. 64
161 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน Covid - 19 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
162 รายงานการตรวจสภาพตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 3 มี.ค. 64
163 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564 ทั่วไป 1 มี.ค. 64
164 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
165 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
166 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
167 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
168 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 9 ก.พ. 64
169 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
170 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมาใน บ้านโพนทันหมู่ที่ 3 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 64
171 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 13 ม.ค. 64
172 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
173 สล็อต รวมเกมทุกค่ายดังมากกว่า 10,000 เกมจากค่ายชั้นนำมากมาย ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
174 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ทั่วไป 2 ธ.ค. 63
175 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
176 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 63
177 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั่วไป 4 พ.ย 63
178 โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ต.ค. 63
179 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป 4 ต.ค. 63
180 โครงการอบรมภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 28 ก.ย. 63
181 โครงการ 3 กลุ่มวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 28 ก.ย. 63
182 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย ตำบลหนองฮี ปี 2563 ทั่วไป 25 ก.ย. 63
183 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.ย. 63
184 โครงการสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลหนองฮีรวมพลังสร้างเกาะด้วยหัวใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 ทั่วไป 31 ส.ค. 63
185 โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหนองฮี ปี 2563 ทั่วไป 26 ส.ค. 63
186 กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 ทั่วไป 15 ส.ค. 63
187 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2563 ทั่วไป 7 ส.ค. 63
188 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วไป 27 ก.ค. 63
189 กิจกรรมล้างตลาด ทั่วไป 14 ก.ค. 63
190 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ทั่วไป 10 ก.ค. 63
191 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 2 ก.ค. 63
192 ข้อมูลสุนัขและแมว ปี 2563 ทั่วไป 24 มิ.ย. 63
193 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองฮี ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
194 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทั่วไป 4 มิ.ย. 63
195 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 ทั่วไป 1 มิ.ย. 63
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อบต.หนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ค. 63
197 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อบต.หนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 63
198 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ค. 63
199 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 เม.ย. 63
200 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ทั่วไป 21 เม.ย. 63
201 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ทั่วไป 2 เม.ย. 63
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย ทั่วไป 25 มี.ค. 63
203 ข้อมูลพื้นฐานตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 2 มี.ค. 63
204 การแยกขยะลด โลก ร้อน ทั่วไป 10 ก.พ. 63
205 การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้่ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั่วไป 3 ก.พ. 63
206 การคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล ทั่วไป 23 ม.ค. 63
207 10 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั่วไป 14 ม.ค. 63
208 อบต.หนองฮี ร่วมกับ เครือข่าย อถล. /จิตอาสา/ภาคประชาชน เดินรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ทั่วไป 13 ม.ค. 63
209 การเลี้่ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลฝอย สำหรับครัวเรือน ทั่วไป 6 ม.ค. 63
210 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2563 ทั่วไป 3 ม.ค. 63
211 โครงการปรับปรุงตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
212 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 11 ธ.ค. 62
213 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2562 ทั่วไป 29 พ.ย 62
214 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 25 พ.ย 62
215 แผนลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ทั่วไป 18 พ.ย 62
216 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 7 ต.ค. 62
217 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ทั่วไป 16 ก.ย. 62
218 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั่วไป 16 ก.ย. 62
219 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 ก.ย. 62
220 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562 ทั่วไป 15 ส.ค. 62
221 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2562 ทั่วไป 30 ก.ค. 62
222 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 24 มิ.ย. 62
223 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2563 ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
224 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
225 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 17 พ.ค. 62
226 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 17 พ.ค. 62
227 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าวัดทำบุญวันวิสาขบูชา ทั่วไป 15 พ.ค. 62
228 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญสร้างอภิมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ทั่วไป 1 เม.ย. 62
229 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 7 มี.ค. 62
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.100 - 02 สายบ้านนาบัว - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.พ. 62
231 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายฉางข้าวนายเกษมศักดิ์ถึงสี่แยกวัดป่าศรัทธาธิการาม หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 62
232 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากนานายภูษา - ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านผักอีตู่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 62
233 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยแคน หมู่ที่ 9 บ้านโพนทันกลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
234 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแดนพนม - ร้านขนมจีนนางภักดี หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
235 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 62
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.100 - 03 ฯ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 62
237 ประกาศก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสะเดา หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ม.ค. 62
238 ประกาศก่อสร้างถนน คสล. บ้านจรุกเตย หมู่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 62
239 กำหนดการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทั่วไป 23 ส.ค. 61
240 Infographic แนวปฎิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั่วไป 10 ส.ค. 61
241 ประชาสัมพันธ์กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ทั่วไป 10 ส.ค. 61
242 ประชาสัมพันธ์ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ทั่วไป 23 ก.ค. 61
243 ประชาสัมพันธ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ"การปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" ทั่วไป 23 ก.ค. 61
244 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 31 ม.ค. 61
245 บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 31 ม.ค. 61
246 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 61
247 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 60
248 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั่วไป 6 ต.ค. 60
249 ประกาศ อบต.หนองฮีเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฯ ทั่วไป 28 ก.ย. 60
250 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป 28 ก.ย. 60
251 ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยฯ ทั่วไป 11 ก.ย. 60
252 การเฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออก ทั่วไป 7 มิ.ย. 60
253 เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทั่วไป 7 มิ.ย. 60
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ย 59
255 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ต.ค. 59
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.)ศพด.3 (แบบตกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 59