-

ประวัติตำบลหนองฮี

แต่เดิมชาวบ้านหนองฮีเป็นคนเผ่าภูไท ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองอ่างคำฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาอยู่ที่บ้านนางัว ตำบลนามะเขือ แล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านป่ายาง จากนั้นย้ายมาอยู่ที่บ้านโพนทัน ตำบลหนองฮี และที่บ้านโพธิ์ชัย (บ้านผักอีตู่ในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือจึงอพยพมาทางทิศตะวันออกห่างจากบ้านเดิมประมาณ 10 กิโลเมตร ได้พบภูมิประเทศที่เหมาะสม อยู่ระหว่างลำห้วยไผ่และลำห้วยแคน มีหนองน้ำลักษณะยาวรีอยู่ตรงกลาง มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้พร้อมกันตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าว และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองฮี" (หนองรี) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา