-

กิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี นำทีมโดย นายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี โดยล้างทำความสะอาดพื้นตลาดและทางเดินโดยรอบตลาดให้มีความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)